logo BNP Paribas
Załóż konto
z kartą
otwartą NA
dzisiaj
korzystaj aktywnie
i odbierz
nawet do
300 zł
Promocja „Premia na lato” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. - trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 23.06.2019 r.
Zaloguj się, aby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj
i weź udział w promocji „Premia na lato”,
a otrzymasz nawet do:
250zl
Promocja „Premia na lato” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Premia na lato”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Premia na lato”
i otrzymać nawet do 300 zł?
grafika
Zarejestruj się w promocji1
Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do   bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 23.06.2019 r.
grafika
Otwórz
konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 09.07.2019 r.
grafika
Aktywnie korzystaj z konta
Do 31 lipca 2019 r. aktywuj Aplikację mobilną GOmobile, a następnie w każdym z miesięcy lipiec - sierpień 2019 r. wykonaj min. 2 Przelewy środków z Konta Osobistego oraz wykonaj Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 200 zł zgodnie z Regulaminem


1Rejestracji w promocji „Premia na lato” można dokonać od dnia 03.06.2019 r. do osiągnięcia 2000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 23.06.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Premia na lato” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca ważny dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Kiedy otrzymasz

Nagrodę o wartości 300 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 150 zł otrzymasz do dnia 31 sierpnia 2019 r. jeżeli w lipcu 2019 r. wykonasz min. 2 Przelewy środków z Konta osobistego oraz Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 200 zł.

Drugą nagrodę w wysokości 150 zł otrzymasz do dnia 30 września 2019 r. jeżeli w sierpniu 2019 r. wykonasz min. 2 Przelewy środków z Konta osobistego oraz Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 200 zł.

Otwórz konto
otwarte na CIebie

i weź udział w promocji!

wez udzial w promocjiSprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Premia na lato”?
Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Premia na lato”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.
Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrodę w promocji?
Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie premianalato.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Premia na lato” warunków.
Jak składać reklamacje?
Napisz do Organizatora Promocji „Premia na lato”: premianalato@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.
Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Premia na lato” i otrzymać premię kilkukrotnie?
Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Premia na lato” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: premianalato@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Premia na lato”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie premianalato.bnpprofi.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premia na lato” trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 23.06.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 300 zł w ramach Promocji „Premia na lato” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 150 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie premianalato.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 03.06.2019 r. do osiągnięcia liczby 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 23.06.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 03.06.2019 r. do 23.06.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia na lato” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 09.07.2019 r.
(iii) w lipcu 2019 r. dokonania Aktywacji Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 lipca 2019 r.
(iv) w lipcu 2019 r. wykonania min. 2 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile)
(v) w lipcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 200 zł
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 150 zł:
(vi) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(vii) w sierpniu 2019 r. wykonania min. 2 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile)
(vii) w sierpniu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 200 zł
(viii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania Nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających ważny dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy), o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia na lato” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).